Kursy dla lekarzy

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. zakończyła realizację projektu pn. „Nowe kompetencje lekarzy z województwa zachodniopomorskiego, szansą na szybszą diagnozę oraz skuteczniejsze leczenie”.

Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.i zakładał udział 150 Uczestników Projektu, w tym 120 kobiet i 30 mężczyzn.

W ramach projektu przeszkolono 183 osoby w ramach następujących kursów:

  1. 3 edycje kursu pn. "Badania przesiewowe i wczesne wykrywanie raka tarczycy, w tym USG tarczycy”
  2. 2 edycje kursu pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów jamy brzusznej poprzez USG jamy brzusznej”
  3. 4 edycje kursu pn. "Zadania lekarza POZ w Onkologii: Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz prowadzenie pacjentów w POZ po zakończeniu leczenia onkologicznego”
  4. 6 edycji kurs pn. "Choroby układu ruchu w POZ - badanie przedmiotowe układu ruchu, USG jako metoda diagnostyczna, metody rehabilitacji i terapii manualnej”
  5. 3 edycje kursu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nadwagi i otyłości, hiperlipemii, stanu przedcukrzycowego i palenia papierosów”
  6. 4 edycje kursu pn. „Rozwiązywanie problemów psychiatrycznych w praktyce lekarza rodzinnego”

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

  • chorób układu krążenia,
  • chorób nowotworowych,
  • chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • zaburzeń psychicznych,

Projekt realizowany jest w formie 2-dniowych kursów: piątek i sobota lub sobota i niedziela.

Szczegółowy program kursów zawarty jest w zakładkach poszczególnych kursów.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikami kursów mogą być lekarze z całego kraju.

Każdy lekarz może uczestniczyć w maksymalnie dwóch kursach.

Szczegółowe zasady uczestnictwa i rekrutacji zawarte są w Regulaminie.

Rekrutacja

Zgłoszenie na kurs w formie formularza kwalifikacyjnego przyjmowane są w sposób ciągły.

Miejsce odbywania kursów:

Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. W. Kadłubka 10-11 w Szczecinie, sala 208.

Biuro projektu:

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. ul. W. Kadłubka 10-11,
71-521 Szczecin, sekretariat Przychodni.

tel. kom. 515 47 37 83, tel. 91 422 66 99

e-mail: kursy@przychodnie-fabian.pl