Ułatwienia dostępu

Ważne informacje

Zmiana lekarza

Każdy pacjent ma prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym. – za trzecią i kolejna zmianę pobierana jest opłata przez OW NFZ 

szczegółowe informacje na stronie NFZ 

Zmiana danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany numeru PESEL lub imienia i nazwiska zawartych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zmianie danych osobowych.

Udostępnienie dokumentacji

Udostępnianie dokumentacji medycznej - każdy pacjent (jak również przedstawiciel ustawowy pacjenta) ma prawo do:

- informacji o swoim stanie zdrowia i wglądu lub udostępnienia swojej dokumentacji medycznej oraz

- upoważnienia innych osób do informacji medycznych oraz do dostępu do dokumentacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub w formie papierowej w Przychodni wzór dostępny w każdej rejestracji

 

Informacji o stanie zdrowia pacjentów może udzielać : lekarz, pielęgniarka, położna lub pracownik rejestracji - każdy we własnym zakresie kompetencji.

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie po raz pierwszy dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów podmiot leczniczy będzie pobierał stosowną opłatę - 40gr za stronę

Świadczenia lekarza POZ

Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza POZ: 
plik do pobrania [plik PDF; 249 kB]

Podwykonawcy badań diagnostycznych

Wykaz Podwykonawców realizujących umowy na zlecenie lekarzy NZOZ PMR: plik do pobrania [plik PDF; 77 kB]

Odpłatne porady telefoniczne

Porada telefoniczna dla pacjentów nieubezpieczonych - wprowadziliśmy możliwość konsultacji telefonicznych z lekarzem rodzinnym dla osób nieubezpieczonych.

Koszt usługi : 80 zł

Przelewu należy dokonać na nr konta NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej

W. Fabian Sp.J nr : 74 2490 0005 0000 4530 9565 5494

Na adres e-mail : rejestracja@przychodnie-fabian.pl należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu oraz jeśli potrzebna jest faktura - dane do faktury.

Odwołanie umówionej wizyty

W przypadku przeszkód w zgłoszeniu się na umówioną wizytę Pacjent proszony jest o odwołanie wizyty poprzez :

1. wysłania e-maila z informacją na adres: 

odwolaj.wizyte@przychodnie-fabian.pl

2. wysłanie wiadomości sms pod numer :

- 515473841 dla Poradni POZ przy u. bł. W. Kadłubka 10-11

- 515473717 dla Poradni POZ przy ul. F. Chopina 22

- 515473724 dla poradni: dermatologicznej, preluksacji, okulistycznej,

urologicznej, otolaryngologicznej

- 515473726 dla poradni ginekologicznej

- 515473728 dla poradni diabetologicznej

- 515473776 dla Przychodni Akson

Zasady umawiania na wizyty

Pacjent lub osoba przez Niego upoważniona może umówić termin wizyty osobiście w rejestracji lub telefonicznie:

Przy rejestracji osobistej wymagany jest:

- dokument tożsamości (ze zdjęciem i nr pesel)

- kod e-skierowania lub skierowanie w formie papierowej (oprócz Lekarza POZ i Ginekologa).


Rejestracja do Poradni Specjalistycznej odbywa się wg kolejności zgłoszeń z wyznaczeniem terminu na liście oczekujących lub z wyznaczeniem terminu wizyty kontrolnej ustalonej przez lekarza prowadzącego.

Do Lekarzy POZ w nagłym pogorszeniu stanu zdrowia przyjęcia odbywają się w dniu zgłoszenia, we wszystkich innych sytuacjach zgodnie z kolejnością rejestracji.

Wizyty domowe odbywają się wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych medycznie, decyzje o przyjęciu wizyty domowej podejmuje lekarz.

Udogodniania dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. bł. W. Kadłubka 10-11

Miejsca parkingowe

Aby ułatwić pacjentom niepełnosprawnym korzystanie z Przychodni wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym A (2 miejsca)


Dostęp do budynku Przychodni

Wejście główne do budynku A wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejścia Ai B posiadają automatyczne drzwi otwierane na fotokomórkę. Na terenie Przychodni funkcjonuje udźwiękowiona winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem przycisków w języku brajla. Istnieje również możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, który znajdą Państwo w szatni przy wejściu A.


Toalety dla osób niepełnosprawnych

Na  półpiętrze, pierwszym i drugim piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W toalecie dla niepełnosprawnych na półpiętrze znajduje się przewijak ścienny dla niemowląt.