Ułatwienia dostępu

Dostępność PLUS

logo programów finansowanych z Unii Europejskiej, RP oraz Pomorze Zachodnie

Projekt zrealizowany

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian. Sp. J. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 653 353,98 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tytuł realizowanego projektu to: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian. Sp. J.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła: łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, łatwiej zarejestrować się na miejscu i zostać lepiej poinformowanym dzięki infokioskowi oraz czytelnym monitorom, skorzystać z usług e-rejestracji, telemedycyny oraz pomocy Koordynatora ds. dostępności, pozyskać jasne informacje ze strony www oraz zostać obsłużonym przez przeszkolony personel.

 

Cele szczegółowe projektu to:

a) osiągnięcie pełnej gotowości infrastrukturalnej, tj. zniwelowanie barier architektonicznych, do wysokiej jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami (w tym niepełnosprawnych)

b) uzupełnienie braków infrastrukturalnych w zakresie cyfrowym, tj. zakup sprzętu, oprogramowania, które umożliwią zwiększenie dostępność osób ze szczególnymi potrzebami (w tym niepełnosprawnych) do świadczonych w placówce usług (np. wprowadzenie e-rejestracji, telemedycyny, ułatwienia dla niedosłyszących, niedowidzących)

c) pełne wykorzystanie potencjału Placówki oraz zatrudnionych pracowników, które przełożą się na ułatwienia w obsłudze pacjenta ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych, informatycznych oraz odpowiednie przeszklenie personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Logo Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Dla niesłyszących

Logo Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Telewizyta (video)

Logo Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Pozostałe udogodnienia