Ułatwienia dostępu

MEDYCYNA PODRÓŻY

SZCZEPIENIA

W Przychodniach POZ realizujemy szeroki zakres szczepień:

1. Szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych. Lista szczepień zalecanych: p/meningokokom, p/ospie wietrznej, KZM, HPV, WZW A

 2. Szczepienia dla kobiet w okresie prokreacji - analiza dotychczasowych szczepień i ew. uzupełnienie w szczególności p/ WZW B, odra-świnka-różyczka, ospa wietrzna

 3. Szczepienia dla kobiet w ciąży - p/krztuścowi, grypie, COVID 19

 4. Szczepienia p/pneumokokom dla pacjentów powyżej 65 r. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej z: przewlekłą chorobą serca, wątroby, płuc, cukrzycą i innymi chorobami

 5. Szczepienia obowiązkowe p/WZW B dla personelu medycznego i dla osób z kontaktu, pacjentów dializowanych

 6. Szczepienia obowiązkowe p/tężcowi dla osób po ekspozycji

 7. Szczepienia podróżnych -pełny zakres szczepień dostępnych i wskazanych w poszczególnych krajach świata

8. Szczepienia zgodne ze „STRATEGIĄ KOKONU” (szczepienie osób z najbliższego otoczenia jeszcze nieuodpornionych lub z obniżoną odpornością)

  • rodzice, dziadkowie, opiekunowie noworodków i niemowląt– p/krztuścowi
  • domownicy, opiekunowie pacjentów z nowotworami hematologicznemu, szczególnie przygotowywani do przeszczepu szpiku – szczepienia p/ospie wietrznej, grypie

9. Szczepienia dla osób po przeszczepieniu szpiku: p/ haemophilus influenze typu B p/pneumokokom, p/meningokokom, p/DTPa, p/grypie, p/WZW B, p/ MMR

10. Szczepienia p/grypie – corocznie szczególnie dla: osób pow. 65 r.ż., chorych na choroby przewlekle, dzieci z grup ryzyka od 6 m-c do 18 r.ż.; zawody narażone na szerokie kontakty z ludźmi.

11. Szczepienia p/Covid – zgodnie z aktualnymi zaleceniami

12. Szczepienia p/HPV- Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV, skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat

MEDYCYNA PODRÓŻY

Jesteśmy Ośrodkiem Medycyny Podróży. 

Prowadzimy dobór szczepień we wszystkie rejony świata, zalecamy profilaktykę p/malaryczną, wykonujemy wszystkie dostępne szczepienia, wydajemy Międzynarodową Książeczkę Szczepień. 

Lekarze Medycyny Podróży

ul. bł. W. Kadłubka 10-11, Szczecin

Rejestracja tel. 91 50 66 333, informacja tel. 91 423 13 41 

Przyjmują:

lek. Dorota Adamarek - specjalista medycyny rodzinnej, certyfikowany lekarz medycyny podróży

lek. Marek Biesiadziński - specjalista medycyny rodzinnej, certyfikowany lekarz medycyny podróży

 

Cennik porad i szczepień

Lekarze Medycyny Podróży

ul. F. Chopina 22, Szczecin

Rejestracja: tel. 91 50 65 888, 91 45 42 133

Przyjmują:

lek. Marta Bobryk - specjalista medycyny rodzinnej i certyfikowany lekarz medycyny podróży

dr n. med. Wiesława Fabian - specjalista medycyny rodzinnej i certyfikowany lekarz medycyny podróży

lek. Katarzyna Raczyńska - specjalista medycyny rodzinnej i certyfikowany lekarz medycyny podróży


Cennik porad i szczepień