Ułatwienia dostępu

RODO

OCHRONA DANYCH

Uprzejmie informujemy, że NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian S.J. będąca Administratorem Danych Osobowych wyznaczyła:

Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. ul. bł. W. Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin, e-mail: IODO@przychodnie-fabian.pl, tel. +48 91 4226699