Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.przychodnie-fabian.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2022-08-04. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-03-21.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Na stronie umieszczane są filmy autorstwa wyłącznie obcych podmiotów (np. NFZ) i jesteśmy zależni od ich formatu produkcji.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 04 sierpnia 2022 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Problemy z linkiem wewnętrznym Przejdź do treści udostępnionym dla osób korzystających z czytników wynika z problemów technicznych. Został on zgłoszony do producenta Środowiska i zostanie naprawiony po udostępnieniu nowej wersji lub wskazania rozwiązania.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-21. 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? 

Zgłoś to do Sekretariatu Przychodni, mailowo - sekretariat@przychodnie-fabian.pl lub telefonicznie - tel./fax 91 422 66 99.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegóły dotyczące udogodnień przedstawione są na stronie: www.przychodnie-fabian.pl/index.php/udogodnienia

Aplikacje mobilne

Aktualnie nie posiadamy żadnych aplikacji mobilnych. 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.