Ułatwienia dostępu

Pompy insulinowe w Naszej Poradni Diabetologicznej

Komu przysługuje refundowana pompa insulinowa(za darmo)?

Refundowana pompa insulinowa przysługuje pacjentom z cukrzycą typu 1 poniżej 26 roku życia (w naszym ośrodku w ramach umowy z NFZ wydawane są pompy u pacjentów między 18 a 26 rokiem życia).

Leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej jest zalecane u większości pacjentów z cukrzycą typu 1 niezależnie od wieku.


Jak uzyskać refundowaną pompę insulinową?

W celu uzyskania refundacji należy zgłosić się do Naszej Poradni Diabetologicznej w Szczecinie w Przychodni przy ul. Kadłubka 10-11 (tel. 91 50 66 333). Należy ze skierowaniem od lekarza rodzinnego zarejestrować się do Poradni Diabetologicznej do dr n. med. Mateusza Klamanna i przejść proces kwalifikacji do leczenia osobistą pompą insulinową (OPI). Pacjentom przysługuje 1 pompa insulinowa co 4 lata. Jeśli pacjent korzysta już z pompy insulinowej, to do wymiany na nową niezbędne jest zaświadczenie o upływie okresu gwarancyjnego dotychczas używanej OPI. 


Jaką pompę insulinową oferujemy pacjentom?

Oferujemy szwajcarską pompę insulinową mylife YpsoPump, która może współpracować z systemem Dexcom G6 do ciągłego monitorowania stężenia glukozy.


Co wyróżnia pompę insulinową mylife YpsoPump?

Pompa insulinowa mylife YpsoPump dzięki możliwości współpracy z aplikacją mylife CamAPS FX oraz systemem do ciągłego monitorowania stężenia glukozy staje się zaawansowaną hybrydową pompą insulinową jakby „sztuczną trzustką”. Taki zestaw sam steruje ilością podawanej insuliny dostosowaną do aktualnego poziomu glikemii i danych wprowadzanych przez pacjenta - ilości węglowodanów planowanych do spożycia.  

Jeżeli pacjent spełnia kryteria to refundacji NFZ podlega pompa insulinowa, osprzęt do pompy oraz system do ciągłego monitorowania stężenia glukozy Dexcom G6, natomiast koszt aplikacji mylife CamAPS FX pokrywa pacjent.

Najczęściej czytane

Udostępnij